StocksGo-Ahead Group PLCGOG.L

GOG.L

Go-Ahead Group PLC

1543.68 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1543.68
B
1550.32

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1543.68
Trong Ngày 1543.68 - 1543.68
Trong 52 Tuần 449.99 - 1666.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)219.46K
Lợi nhuận trong 1 năm93.50%
Beta0.6227
Vốn hóa thị trường664.76M
Hệ số P/E4.25
Doanh thu3.79B
EPS-0.4586
Cổ tức (Lợi suất)1.0208 (6.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Railroads
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Schreyer
Nhân viên 30,822

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021: Doanh thu của Go-Ahead Group PLC increased tính đến 4.11% và có tổng là 4.06B. Thu nhập ròng decreased tính đến 236.36% đến -40.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 41.13% đến 167.30M và EPS decreased từ -0.67 đến -1.07.
GOG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
2.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.34%
Biên Hoạt động
2.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.93%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
3.46B
3.81B
3.9B
4.06B
Lợi nhuận Gộp
1.91B
2.1B
1.72B
1.8B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
119.8M
109.3M
19.1M
76.2M
Thu nhập Ròng
109.3M
75.1M
-12.1M
-40.7M