StocksGW Pharmaceuticals PlcGWPH

GWPH

GW Pharmaceuticals Plc

218.82 0.03 (0.01%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
218.82
B
219.36

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó218.82
Trong Ngày218.82 - 218.82
Trong 52 Tuần86.92 - 219.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)759.6K
Lợi nhuận trong 1 năm104.35%
Beta0.8711
Vốn hóa Thị trường6.9B
Hệ số P/E104.11
Doanh thu563.58M
EPS-2.2445
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/11/202004/02/202119/04/2021120.00140.00160.00180.00200.00220.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Other
Tổng Giám đốc Điều hành Justin D. Gover, MBA
Nhân viên 1,161

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của GW Pharmaceuticals Plc increased tính đến 2.35% và có tổng là 152.99M. Thu nhập ròng increased tính đến 32.83% đến -19.75M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.94 đến N/A.
GWPH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
93.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
-798.07%
Biên Hoạt động
-11.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-21.54%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
121.59M
139.51M
149.48M
152.99M
Lợi nhuận Gộp
112.86M
131.74M
138.98M
141.15M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-10.16M
-14.03M
-20.8M
N/A
Thu nhập Ròng
-8.85M
-12.41M
-29.39M
-19.75M