StocksHollyFrontier CorpHFC

HFC

HollyFrontier Corp

35.68 0.09 (0.25%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.65
B
35.75
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.