StocksStarwood Hotels & Resorts Worldwide IncHOT

HOT

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc

76.85 76.85 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
76.85
B
77.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0
Trong Ngày76.74 - 77.65
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)N/A
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta
Vốn hóa Thị trườngN/A
Hệ số P/E
Doanh thu5.52B
EPS1.9136
Cổ tức (Lợi suất)1.5 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hotels Or Resorts Or Cruiselines
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas B. Mangas
Nhân viên 188,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/6/2016, doanh thu của Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc decreased tính đến 11.25% và có tổng là 1.25B. Thu nhập ròng decreased tính đến 138.89% đến -35.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 86.86% đến 177.00M và EPS decreased từ 0.54 đến -0.13.
HOT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
N/A
09/15
12/15
03/16
06/16
Tổng Doanh thu
1.44B
1.43B
1.4B
1.25B
Lợi nhuận Gộp
313M
324M
277M
290M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
211M
228M
191M
197M
Thu nhập Ròng
88M
166M
90M
-35M