StocksHill-Rom Holdings IncHRC

HRC

Hill-Rom Holdings Inc

118.25 -0.37 (-0.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
118.25
B
118.57

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó118.62
Trong Ngày115.79 - 119.00
Trong 52 Tuần79.93 - 119.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)352.11K
Lợi nhuận trong 1 năm3.28%
Beta0.8109
Vốn hóa thị trường7.88B
Hệ số P/E28.18
Doanh thu2.98B
EPS4.2101
Cổ tức (Lợi suất)0.94 (0.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/02/202123/04/202101/07/202195.00100.00105.00110.00115.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành John P. Groetelaars, MBA
Nhân viên 10,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2020: Doanh thu của Hill-Rom Holdings Inc decreased tính đến 0.90% và có tổng là 2.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 46.52% đến 223.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.71% đến 1.73B và EPS increased từ 2.25 đến 3.32.
HRC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.28%
Biên Hoạt động
15.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.24%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
767.5M
705.3M
741.1M
762M
Lợi nhuận Gộp
381.5M
329.2M
353.3M
379.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
145.7M
74.8M
111.2M
121.5M
Thu nhập Ròng
93.9M
42.4M
58.8M
87.1M