StocksHomeServe PLCHSV.L

HSV.L

HomeServe PLC

1183.22 1.99 (0.17%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1183.22
B
1187.78
Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q1 2023 của $HSV.L (HomeServe PLC) dự kiến sẽ được phát hành
22
T11
BÁO CÁO
HomeServe PLC Báo cáo thu nhập Q1 2023 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa
Thông báo cho tôi
HSV.L
HSV.L
HomeServe PLC
1183.22
1.99
(0.17%)
Giao dịch
HSV.L
HomeServe PLC
1183.22
1.99 (0.17%)
Giao dịch
MarketUpdates
$HSV.L (HomeServe PLC) Q1 2023 earnings report is expected to be released Dịch
Armando Dy
🅳🆈🆇 ​ 🆃🆁🅰🅳🅸🅽🅶 ​ 🆄🅿🅳🅰🆃🅴 To my dear followers and copiers, ::Monthly Update:: 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙉𝘾𝙄𝘼𝙇𝙎 📌 Concluded June 2022 with the following: ✅ Portfolio +Gain/-Loss @ -1.56% (MTD) and -8.82%(YTD) . Last year was -4.19% (MTD) and +34.19% (YTD) ✅ Total traded size $0 (MTD) | $9.8K (YTD).... Xem thêm Dịch
VolatilityAlerts
$HSV.L (HomeServe PLC) shares spike 10.5% - Will it keep climbing? Dịch
HSV.L
HomeServe PLC
1183.22
1.99 (0.17%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$HSV.L (HomeServe PLC) shares spike 10.7% - Will it keep climbing? Dịch
HSV.L
HomeServe PLC
1183.22
1.99 (0.17%)
Giao dịch