StocksHTG Molecular Diagnostics IncHTGM

HTGM

HTG Molecular Diagnostics Inc

1.80 -0.10 (-5.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.79
B
1.85

HTGM Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký