Stocks-IGT-International Game Technology PLC

IGT International Game Technology PLC

26.72 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

International Game Technology PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.36B
Phạm vi trong ngày
25.57
-
26.69
Phạm vi 52 tuần
22.20
-
33.91
Khối lượng (3 tháng)
930.28K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
55.34
Doanh thu
4.27B

Tin tức mới nhất về International Game Technology PLC

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
30.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
70
Môi trường
66
Xã hội
51
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua