Stocks-IMCD.NV-IMCD NV

IMCD.NV IMCD NV

145.75 -1.70 (-1.15%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư