ETFiShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)IMIB.L

IMIB.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)

1251.47 1251.47 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1251.47
B
1255.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0
Trong Ngày1236.49 - 1236.49
Trong 52 Tuần -
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC