StocksWorld Fuel Services CorpINT

INT

World Fuel Services Corp

27.73 0.32 (1.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
27.67
B
27.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.73
Trong Ngày27.06 - 28.12
Trong 52 Tuần24.19 - 37.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)462.3K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.90%
Beta1.3389
Vốn hóa thị trường1.73B
Hệ số P/E31.91
Doanh thu26.35B
EPS0.8591
Cổ tức (Lợi suất)0.48 (1.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202226.0028.0030.0032.0034.0036.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Michael J. Kasbar
Nhân viên 4,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của World Fuel Services Corp decreased tính đến 45.42% và có tổng là 20.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 39.48% đến 109.60M. Tài sản ròng increased tính đến 1.00% đến 1.91B và EPS decreased từ 2.69 đến 1.71.
INT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
0.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.21%
Biên Hoạt động
-0.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.46%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.63B
5.96B
7.09B
8.35B
Lợi nhuận Gộp
159.3M
99.1M
96M
104M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
97.2M
39.7M
38.6M
43.4M
Thu nhập Ròng
-3.8M
18.8M
17.5M
22.3M