Stocks-ISS.CO-ISS A/S

ISS.CO ISS A/S

155.37 -0.88 (-0.56%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó156.25
Trong Ngày 154.47 - 155.47
Trong 52 Tuần 93.36 - 155.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)476.51K
Lợi nhuận trong 1 năm29.03%
Beta0.6149
Vốn hóa thị trường28.81B
Hệ số P/E22.99
Doanh thu73.41B
EPS6.7832
Cổ tức (Lợi suất)7.7 (4.96%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202205/09/202216/11/2022120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Jacob Aarup-Andersen
Nhân viên 354,636

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ISS A/S increased tính đến 2.21% và có tổng là 71.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 110.25% đến 536.00M. Tài sản ròng increased tính đến 19.01% đến 7.79B và EPS increased từ -28.18 đến 3.31.
ISS.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
2.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.14%
Biên Hoạt động
2.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.98%
03/18
06/18
09/18
12/18
Tổng Doanh thu
19.3B
19.77B
19.64B
19.3B
Lợi nhuận Gộp
643M
834M
1.07B
1.44B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
643M
834M
1.07B
1.44B
Thu nhập Ròng
195M
-180M
528M
759M