StocksLogMeIn IncLOGM

LOGM

LogMeIn Inc

85.96 -0.08 (-0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
85.96
B
86.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó86.04
Trong Ngày85.92 - 85.96
Trong 52 Tuần82.76 - 85.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)454.51K
Lợi nhuận trong 1 năm0.82%
Beta0.5566
Vốn hóa Thị trường4.22B
Hệ số P/E493.92
Doanh thu1.31B
EPS0.1742
Cổ tức (Lợi suất)1.3 (1.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/05/202016/07/202019/08/202083.0083.5084.0084.5085.0085.5086.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành William Raymond Wagner, MBA
Nhân viên 3,974

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2020, doanh thu của LogMeIn Inc decreased tính đến 0.09% và có tổng là 322.38M. Thu nhập ròng decreased tính đến 175.11% đến -11.29M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.02% đến 2.74B và EPS decreased từ -0.08 đến -0.23.
LOGM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.24%
Biên Hoạt động
6.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.32%
06/19
09/19
12/19
03/20
Tổng Doanh thu
313.06M
316.94M
322.68M
322.38M
Lợi nhuận Gộp
193.11M
196.34M
199.49M
204.18M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
264K
15.03M
17.32M
8.99M
Thu nhập Ròng
-6.52M
5.11M
-4.1M
-11.29M

Hồ sơ

LogMeIn Inc