StocksLiberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common StockLSXMA

LSXMA

Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

40.81 0.63 (1.57%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
40.81
B
40.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.18
Trong Ngày 39.56 - 40.85
Trong 52 Tuần 34.35 - 56.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)792.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.16%
Beta1.1193
Vốn hóa thị trường13.25B
Hệ số P/E15.29
Doanh thu8.82B
EPS2.6327
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202235.0037.5040.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory Ben Maffei, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock increased tính đến 8.16% và có tổng là 8.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 221.70% đến 875.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.05% đến 11.60B và EPS increased từ -2.33 đến 0.32.
LSXMA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.27%
Biên Hoạt động
22.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.38%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.16B
2.2B
2.28B
2.19B
Lợi nhuận Gộp
1.03B
1.05B
1.08B
1.05B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
497M
509M
457M
484M
Thu nhập Ròng
432M
413M
-8M
344M