Stocks-LTHM-Livent Corp

LTHM Livent Corp

26.06 0.47 (1.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.06
Trong Ngày 24.83 - 26.09
Trong 52 Tuần 18.22 - 36.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.65M
Lợi nhuận trong 1 năm13.34%
Beta1.6669
Vốn hóa thị trường4.67B
Hệ số P/E26.24
Doanh thu716.7M
EPS0.993
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Paul W. Graves
Nhân viên 1,109

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Livent Corp increased tính đến 45.87% và có tổng là 420.40M. Thu nhập ròng increased tính đến 103.17% đến 600.00K. Tài sản ròng increased tính đến 40.58% đến 795.40M và EPS increased từ -0.13 đến 0.00.
LTHM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.63%
Biên Hoạt động
38.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.05%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
122.9M
143.5M
218.7M
231.6M
Lợi nhuận Gộp
37.4M
60.7M
103.2M
120M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
20.9M
48M
88.6M
104.1M
Thu nhập Ròng
7.5M
53.2M
60M
77.6M