StocksLivent CorpLTHM

LTHM

Livent Corp

26.42 0.10 (0.38%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
26.42
B
26.48

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.32
Trong Ngày26.15 - 27.04
Trong 52 Tuần14.19 - 27.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.88M
Lợi nhuận trong 1 năm77.43%
Beta1.5678
Vốn hóa thị trường4.25B
Hệ số P/E
Doanh thu348.7M
EPS-0.0866
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/05/202114/07/202123/09/202118.0020.0022.0024.0026.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Paul W. Graves
Nhân viên 906

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Livent Corp decreased tính đến 25.80% và có tổng là 288.20M. Thu nhập ròng decreased tính đến 137.65% đến -18.90M. Tài sản ròng increased tính đến 4.01% đến 565.80M và EPS decreased từ 0.34 đến -0.13.
LTHM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.99%
Biên Hoạt động
5.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.00%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
72.6M
82.2M
91.7M
102.2M
Lợi nhuận Gộp
6.6M
20.5M
14.2M
23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-4.1M
7M
2.8M
10.4M
Thu nhập Ròng
-11.8M
-5M
-800K
6.5M