StocksMcAfee CorpMCFE

MCFE

McAfee Corp

25.64 0.02 (0.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
25.64
B
25.71

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó25.63
Trong Ngày25.60 - 25.67
Trong 52 Tuần15.54 - 28.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.39M
Lợi nhuận trong 1 năm46.17%
Beta0.5055
Vốn hóa thị trường4.78B
Hệ số P/E5.72
Doanh thu2.18B
EPS-10.9959
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202121/10/202106/01/202221.0022.0023.0024.0025.0026.0027.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Peter A. Leav
Nhân viên 6,916

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của McAfee Corp increased tính đến 10.28% và có tổng là 2.91B. Thu nhập ròng decreased tính đến 22.46% đến -289.00M. Tài sản ròng increased tính đến 14.04% đến -1.80B và EPS increased từ -0.54 đến -0.28.
MCFE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
-16.83%
Biên Hoạt động
14.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.19%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
777M
442M
467M
491M
Lợi nhuận Gộp
466M
290M
338M
360M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-123M
115M
157M
176M
Thu nhập Ròng
-320M
83M
68M
-30M