StocksMcCarthy & Stone PLCMCS.L

MCS.L

McCarthy & Stone PLC

119.69 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
119.69
B
120.11

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó119.69
Trong Ngày119.69 - 120.29
Trong 52 Tuần35.21 - 137.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.55M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.45%
Beta0.3592
Vốn hóa Thị trường644.24M
Hệ số P/E15.7
Doanh thu712.5M
EPS0.0763
Cổ tức (Lợi suất)0.054 (4.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202028/10/202011/01/202170.0080.0090.00100.00110.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Homebuilding
Tổng Giám đốc Điều hành John Michael Tonkiss
Nhân viên 2,523

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2019: Doanh thu của McCarthy & Stone PLC decreased tính đến 7.82% và có tổng là 619.11M. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.67% đến 29.91M. Tài sản ròng increased tính đến 0.73% đến 769.00M và EPS decreased từ 0.09 đến 0.06.
MCS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
15.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.62%
Biên Hoạt động
9.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.29%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
635.9M
660.9M
671.6M
619.11M
Lợi nhuận Gộp
133.9M
128.3M
102M
84.86M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
96.6M
91.9M
62.6M
41.31M
Thu nhập Ròng
73.5M
74.4M
46.5M
29.91M