StocksMediclinic International PLCMDC.L

MDC.L

Mediclinic International PLC

495.75 1.00 (0.20%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
495.75
B
497.05

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó495.75
Trong Ngày 493.96 - 497.55
Trong 52 Tuần 276.15 - 501.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.26M
Lợi nhuận trong 1 năm75.33%
Beta0.2849
Vốn hóa thị trường3.66B
Hệ số P/E24.22
Doanh thu3.23B
EPS0.2048
Cổ tức (Lợi suất)0.03 (0.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hospital Or Nursing Management
Tổng Giám đốc Điều hành C. A. Ronnie van der Merwe, PhD
Nhân viên 33,606

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Mediclinic International PLC increased tính đến 7.95% và có tổng là 3.23B. Thu nhập ròng increased tính đến 115.19% đến 170.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.40% đến 3.25B và EPS increased từ 0.09 đến 0.21.
MDC.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.15%
Biên Hoạt động
8.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.90%
06/12
06/13
12/13
Tổng Doanh thu
50.43M
58.68M
114.59M
Lợi nhuận Gộp
20.9M
24.2M
48.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.5M
11.62M
22.76M
Thu nhập Ròng
9.61M
4.75M
22.59M