StocksMissFresh Ltd. ADRMF

MF

MissFresh Ltd. ADR

2.03 0.05 (2.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2.02
B
2.05

MF Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký