Stocks-MF-MissFresh Ltd. ADR

MF MissFresh Ltd. ADR

2.03 0.08 (4.10%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.03
Trong Ngày 1.87 - 2.01
Trong 52 Tuần 1.20 - 97.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)108.3K
Lợi nhuận trong 1 năm-97.72%
Beta0
Vốn hóa thị trường14M
Hệ số P/E
Doanh thu1.08B
EPS-82.1162
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20232.003.004.005.006.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Xu Zheng
Nhân viên 1,925

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của MissFresh Ltd. ADR increased tính đến 21.36% và có tổng là 1.08B. Thu nhập ròng decreased tính đến 106.10% đến -646.24M. Tài sản ròng increased tính đến 81.82% đến -25.20M và EPS decreased từ -1.31 đến -82.34.
MF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
-55.81%
Biên Hoạt động
-55.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-580.92%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
236.17M
293.38M
328.02M
219.74M
Lợi nhuận Gộp
29.17M
21.97M
40.29M
35.82M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-92.68M
-231.31M
-150.06M
-124.56M
Thu nhập Ròng
-117.93M
-247.38M
-150.52M
-130.21M