StocksMorphoSysMOR.DE

MOR.DE

MorphoSys

20.62 -0.87 (-4.05%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch