Stocks-MRTX-Mirati Therapeutics Inc

MRTX Mirati Therapeutics Inc

53.09 2.03 (3.98%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.09
Trong Ngày 50.57 - 53.27
Trong 52 Tuần 35.65 - 124.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.93M
Lợi nhuận trong 1 năm-55.13%
Beta1.0122
Vốn hóa thị trường3.06B
Hệ số P/E
Doanh thu11.8M
EPS-13.3829
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202340.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành David D. Meek
Nhân viên 418

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Mirati Therapeutics Inc increased tính đến 438.08% và có tổng là 72.09M. Thu nhập ròng decreased tính đến 62.54% đến -581.78M. Tài sản ròng increased tính đến 2.66% đến 1.40B và EPS decreased từ -7.96 đến -11.21.
MRTX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2,658.61%
Biên Hoạt động
-6,312.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-42.61%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
299K
709K
5.36M
5.43M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
4.67M
4.72M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-197.08M
N/A
-177.21M
-186.44M
Thu nhập Ròng
-199.62M
-188.39M
-176.45M
-173.56M