StocksNCR CorpNCR

NCR

NCR Corp

40.38 -1.04 (-2.51%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
40.35
B
40.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.38
Trong Ngày40.27 - 41.98
Trong 52 Tuần31.29 - 49.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.26M
Lợi nhuận trong 1 năm18.69%
Beta1.7631
Vốn hóa thị trường5.33B
Hệ số P/E11.66
Doanh thu6.75B
EPS-1.4683
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/202138.0040.0042.0044.0046.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Processing Hardware
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Dale Hayford, MBA
Nhân viên 36,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của NCR Corp decreased tính đến 10.24% và có tổng là 6.21B. Thu nhập ròng decreased tính đến 100.98% đến -6.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.85% đến 1.32B và EPS decreased từ 3.36 đến -0.86.
NCR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.96%
Biên Hoạt động
8.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.05%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.63B
1.54B
1.68B
1.9B
Lợi nhuận Gộp
451M
418M
463M
523M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
120M
114M
91M
160M
Thu nhập Ròng
-126M
31M
-9M
13M