StocksNextEra Energy Partners LPNEP

NEP

NextEra Energy Partners LP

74.16 0.85 (1.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
74.07
B
74.36
Hàng đầu
MarketUpdates
Báo cáo thu nhập Q2 2022 của $NEP (NextEra Energy Partners LP) dự kiến sẽ được phát hành
22
T7
BÁO CÁO
NextEra Energy Partners LP Báo cáo thu nhập Q2 2022 dự kiến sẽ được phát hành trước khi thị trường mở cửa
Thông báo
NEP
NEP
NextEra Energy Partners LP
74.16
0.85
(1.16%)
Giao dịch
MarketUpdates
$NEP (NextEra Energy Partners LP) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
$NEP (NextEra Energy Partners LP) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
$NEP (NextEra Energy Partners LP) Q2 2022 earnings report is expected to be released Dịch
Leonardo Casale