StocksNextEra Energy Partners LPNEP

NEP

NextEra Energy Partners LP

72.90 -3.35 (-4.39%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
72.54
B
73.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó72.90
Trong Ngày72.44 - 75.57
Trong 52 Tuần63.49 - 88.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)399.87K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.40%
Beta1.033
Vốn hóa thị trường5.59B
Hệ số P/E26.35
Doanh thu963M
EPS2.7662
Cổ tức (Lợi suất)2.0375 (2.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/202172.5075.0077.5080.0082.5085.0087.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Alternative Power Generation
Tổng Giám đốc Điều hành James L. Robo, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của NextEra Energy Partners LP increased tính đến 7.25% và có tổng là 917.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 41.09% đến -238.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.07% đến 7.71B và EPS increased từ -1.50 đến -0.80.
NEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.90%
Biên Hoạt động
26.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.21%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
212M
246M
253M
252M
Lợi nhuận Gộp
51M
87M
83M
71M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
46M
78M
70M
64M
Thu nhập Ròng
160M
571M
-202M
94M