StocksNew RelicNEWR

NEWR

New Relic

54.34 -1.25 (-2.25%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
54.13
B
54.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.34
Trong Ngày 53.71 - 55.94
Trong 52 Tuần 41.70 - 127.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)688.73K
Lợi nhuận trong 1 năm-28.95%
Beta1.0269
Vốn hóa thị trường3.66B
Hệ số P/E
Doanh thu821.5M
EPS-3.4018
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202245.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành William Staples
Nhân viên 2,217

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của New Relic increased tính đến 17.65% và có tổng là 785.52M. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.59% đến -232.11M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.48% đến 344.39M và EPS decreased từ -3.15 đến -3.88.
NEWR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
-19.37%
Biên Hoạt động
-25.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-17.26%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
195.69M
203.59M
205.75M
216.46M
Lợi nhuận Gộp
133.11M
134.8M
141.79M
152.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-47.03M
-51.84M
-55.75M
-55.65M
Thu nhập Ròng
-48.07M
-53.59M
-56.39M
-56.25M