StocksNielsen Holdings plcNLSN

NLSN

Nielsen Holdings plc

27.93 -0.03 (-0.11%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
27.93
B
28.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.97
Trong Ngày 27.93 - 27.94
Trong 52 Tuần 15.98 - 27.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.28M
Lợi nhuận trong 1 năm42.40%
Beta0.9544
Vốn hóa thị trường10.06B
Hệ số P/E17.31
Doanh thu3.54B
EPS1.6159
Cổ tức (Lợi suất)0.24 (0.86%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/05/202214/07/202222/09/202222.0023.0024.0025.0026.0027.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Advertising Or Marketing Services
Tổng Giám đốc Điều hành David W. Kenny, MBA
Nhân viên 15,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Nielsen Holdings plc decreased tính đến 44.36% và có tổng là 3.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 7,885.71% đến 559.00M. Tài sản ròng increased tính đến 55.86% đến 3.50B và EPS increased từ -0.02 đến 2.67.
NLSN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.12%
Biên Hoạt động
23.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.22%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
882M