StocksNeoPhotonics Corp.NPTN

NPTN

NeoPhotonics Corp.

9.70 0.35 (3.74%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.69
B
9.73

NeoPhotonics Corp.

Tháng Trước
4,174
Người theo dõi
0.02%
Nhà Đầu tư
100% Of them have BUY positions.
A decrease of -3.56% from last trading Day

Thị trường Liên quan

Allegion
ALLE
1.10 (0.81%)
S
136.40
B
136.80
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
LHA.DE
-0.29 (-2.93%)
S
9.56
B
9.58
Scout24 AG
G24.DE
1.53 (2.15%)
S
72.55
B
72.73
Asana
ASAN
-0.22 (-0.31%)
S
70.89
B
71.14
Owens & Minor Inc
OMI
0.35 (0.76%)
S
46.21