StocksNeoPhotonics Corp.NPTN

NPTN

NeoPhotonics Corp.

15.97 0.01 (0.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
15.97
B
16.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.97
Trong Ngày 15.98 - 15.98
Trong 52 Tuần 7.92 - 16.12
Khối lượng Trung bình (3 tháng)863.88K
Lợi nhuận trong 1 năm75.36%
Beta0.8306
Vốn hóa thị trường855.58M
Hệ số P/E49.1
Doanh thu348.63M
EPS-0.1347
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202214.7515.0015.2515.5015.7516.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Timothy Storrs Jenks, MBA
Nhân viên 1,157

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của NeoPhotonics Corp. decreased tính đến 21.79% và có tổng là 290.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 832.64% đến -40.72M. Tài sản ròng decreased tính đến 15.50% đến 152.96M và EPS decreased từ -0.09 đến -0.78.
NPTN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
-10.35%
Biên Hoạt động
-0.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-14.88%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
83.74M
80.61M
89.27M
95.01M
Lợi nhuận Gộp
23.95M
20.77M
27.27M
33.07M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.15M
-5.2M
-1.31M
5.37M
Thu nhập Ròng
-1.86M
-10.74M
-3.3M
9.31M