ETF-NRGU-MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN

NRGU MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN

423.25 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Trong Ngày 410.29 - 432.56
Trong 52 Tuần 284.97 - 561.34
Lợi nhuận trong 1 năm -4.31%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
% Lợi Nhuận Giá