StocksNatura & Co Holding SANTCO

NTCO

Natura & Co Holding SA

8.69 -0.19 (-2.14%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.68
B
8.71

NTCO Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký