StocksNuVasive Inc.NUVA

NUVA

NuVasive Inc.

52.49 0.88 (1.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
52.49
B
52.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.61
Trong Ngày 51.46 - 52.72
Trong 52 Tuần 45.24 - 64.37
Khối lượng Trung bình (3 tháng)489.6K
Lợi nhuận trong 1 năm-16.56%
Beta1.1615
Vốn hóa thị trường2.69B
Hệ số P/E1713.12
Doanh thu1.16B
EPS-0.7876
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành J. Christopher Barry
Nhân viên 2,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của NuVasive Inc. increased tính đến 8.41% và có tổng là 1.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến 72.49% đến -64.09M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.90% đến 795.21M và EPS decreased từ -0.72 đến -1.24.
NUVA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.10%
Biên Hoạt động
4.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.04%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
294.83M
270.84M
302.08M
290.76M
Lợi nhuận Gộp
179.84M
167.38M
204.46M
175.73M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
22.3M
-2.08M
18.55M
N/A
Thu nhập Ròng
1.8M
-21.64M
-36.74M
19.2M