StocksNuvei CorpNVEI

NVEI

Nuvei Corp

47.52 -2.66 (-5.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
47.47
B
47.64

NVEI Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký