Stocks-NVRO-Nevro Corp

NVRO Nevro Corp

36.61 -1.27 (-3.34%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.88
Trong Ngày 36.21 - 37.13
Trong 52 Tuần 34.57 - 78.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)568.14K
Lợi nhuận trong 1 năm-44.86%
Beta1.2367
Vốn hóa thị trường1.34B
Hệ số P/E
Doanh thu395.28M
EPS-0.3651
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202225/10/202206/01/202337.5040.0042.5045.0047.5050.0052.5055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành D. Keith Grossman, MBA
Nhân viên 945

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nevro Corp increased tính đến 5.04% và có tổng là 406.40M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -3.77 đến N/A.
NVRO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
-20.74%
Biên Hoạt động
-26.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-20.40%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
102.76M
87.84M
104.21M
100.47M
Lợi nhuận Gộp
69.13M
56.59M
70.15M
66.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-26.22M
N/A
-23.79M
-22.92M
Thu nhập Ròng
-30.13M
-34.33M
-24.99M
81.51M