Stocks-NVTA-Invitae Corp

NVTA Invitae Corp

2.52 -0.04 (-1.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.56
Trong Ngày 2.49 - 2.70
Trong 52 Tuần 1.64 - 12.01
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.31M
Lợi nhuận trong 1 năm-75.25%
Beta2.169
Vốn hóa thị trường621.81M
Hệ số P/E
Doanh thu519.97M
EPS-13.8372
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Or Nursing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Kenneth D. Knight, MBA
Nhân viên 3,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Invitae Corp increased tính đến 64.68% và có tổng là 460.45M. Thu nhập ròng increased tính đến 37.06% đến -379.01M. Tài sản ròng increased tính đến 50.71% đến 2.98B và EPS increased từ -4.47 đến -1.80.
NVTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
-124.21%
Biên Hoạt động
-148.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-30.60%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
126.12M
123.69M
136.62M
133.54M
Lợi nhuận Gộp
46.03M
26.58M
54.72M
16.58M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-187.26M
-213.08M
N/A
-164.73M
Thu nhập Ròng
-205.12M
-181.86M
-2.52B
-301.16M