StocksOrange S.A.ORAN

ORAN

Orange S.A.

11.16 0.01 (0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
11.16
B
11.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.16
Trong Ngày11.11 - 11.20
Trong 52 Tuần9.84 - 12.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.09M
Lợi nhuận trong 1 năm0.46%
Beta0.5885
Vốn hóa thị trường29.67B
Hệ số P/E23.53
Doanh thu50.52B
EPS0.4742
Cổ tức (Lợi suất)0.7476 (6.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202210.0010.2510.5010.7511.0011.2511.5011.75
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Stéphane Richard
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Orange S.A. increased tính đến 1.93% và có tổng là 48.19B. Thu nhập ròng increased tính đến 65.50% đến 5.47B. Tài sản ròng increased tính đến 19.01% đến 38.22B và EPS increased từ 1.14 đến 1.94.
ORAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
17.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.27%
Biên Hoạt động
12.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.86%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
46.09B
48.82B
47.27B
48.19B
Lợi nhuận Gộp
10.21B
10.3B
9.57B
9.58B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
5.55B
5.36B
5.82B
5.78B
Thu nhập Ròng
1.97B
2.2B
3.31B
5.47B