StocksOrklaORK.OL

ORK.OL

Orkla

78.21 0.01 (0.01%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
78.22
B
78.50

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó78.21
Trong Ngày 77.26 - 78.68
Trong 52 Tuần 69.90 - 88.46
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.2M
Lợi nhuận trong 1 năm-0.85%
Beta0.0194
Vốn hóa thị trường77.58B
Hệ số P/E15.56
Doanh thu54.73B
EPS5
Cổ tức (Lợi suất)2.6 (3.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Nils Kloumann Selte, MBA
Nhân viên 21,423

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Orkla increased tính đến 7.01% và có tổng là 50.44B. Thu nhập ròng increased tính đến 10.76% đến 4.90B. Tài sản ròng increased tính đến 4.37% đến 39.35B và EPS increased từ 4.37 đến 4.82.
ORK.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.92%
Biên Hoạt động
12.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.15%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
13.14B
14.03B
13.27B
14.29B
Lợi nhuận Gộp
1.71B
1.87B
1.53B
1.75B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.71B
1.87B
1.53B
1.75B
Thu nhập Ròng
1.34B
1.34B
1.13B
1.36B