Stocks-ORP.PA-Orpea

ORP.PA Orpea

0.0134 0 (0%)
Giao dịch

Orpea giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.13B
Phạm vi trong ngày
0.0127
-
0.0133
Phạm vi 52 tuần
0.0127
-
4.9600
Khối lượng (3 tháng)
216.18M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-
Doanh thu
4.93B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

10
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
35
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 45 
33
Môi trường
34
Xã hội
36
Quản trị

Mọi người cũng đã mua