StocksOrchard Therapeutics plcORTX

ORTX

Orchard Therapeutics plc

2.04 -0.0400 (-1.92%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2.03
B
2.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.04
Trong Ngày2.01 - 2.08
Trong 52 Tuần2.00 - 9.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)910.34K
Lợi nhuận trong 1 năm-57.48%
Beta0.7501
Vốn hóa thị trường249.2M
Hệ số P/E
Doanh thu2M
EPS-1.3335
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/05/202122/07/202101/10/20213.00004.00005.00006.00007.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Bobby Gaspar, MD, PhD
Nhân viên 224

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Orchard Therapeutics plc increased tính đến 3.64% và có tổng là 2.62M. Thu nhập ròng increased tính đến 6.67% đến -153.16M. Tài sản ròng decreased tính đến 40.36% đến 178.43M và EPS increased từ -1.76 đến -1.54.
ORTX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-30.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4,692.50%
Biên Hoạt động
-8,810.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-903.22%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
2.03M
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
845.9K
-449.79K
-496.72K
-499.02K
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-37.06M
-43.2M
-38.77M
-57.65M
Thu nhập Ròng
-20.65M
-33.91M
-35.3M
-36.54M