StocksOSRAMOSR.DE

OSR.DE

OSRAM

53.25 0.45 (0.85%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
53.25
B
53.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.25
Trong Ngày 52.55 - 53.15
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)80.22K
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta0
Vốn hóa thị trường5.02B
Hệ số P/E46.16
Doanh thu3.01B
EPS-1.9374
Cổ tức (Lợi suất)1.11 (2.08%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202130/03/202110/06/202151.5052.0052.5053.0053.5054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Ingo Bank
Nhân viên 21,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2020: Doanh thu của OSRAM decreased tính đến 12.27% và có tổng là 3.04B. Thu nhập ròng increased tính đến 22.16% đến -267.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.57% đến 1.74B và EPS increased từ -4.23 đến -2.01.
OSR.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.25%
Biên Hoạt động
-10.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.04%
03/20
06/20
09/20
12/20
Tổng Doanh thu
821M
606M
739M
840M
Lợi nhuận Gộp
N/A
103M
84M
245M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-162M
-106M
19M
Thu nhập Ròng
-39M
-140M
-89M
7M