StocksOverstock.com, Inc.OSTK

OSTK

Overstock.com, Inc.

40.86 -3.78 (-8.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
40.77
B
40.87

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.86
Trong Ngày40.76 - 44.06
Trong 52 Tuần40.76 - 111.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.37M
Lợi nhuận trong 1 năm-39.44%
Beta1.2887
Vốn hóa thị trường1.76B
Hệ số P/E19.85
Doanh thu2.83B
EPS2.0585
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202250.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Jonathan E. Johnson, III
Nhân viên 1,750

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Overstock.com, Inc. increased tính đến 74.71% và có tổng là 2.55B. Thu nhập ròng increased tính đến 131.87% đến 42.41M. Tài sản ròng increased tính đến 145.33% đến 436.33M và EPS increased từ -3.46 đến 1.24.
OSTK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.80%
Biên Lợi nhuận Ròng
-6.01%
Biên Hoạt động
3.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-70.53%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
684.02M
659.86M
794.54M
689.39M
Lợi nhuận Gộp
145.09M
153.52M
174.83M
156.71M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.78M
26.78M
36.51M
28.6M
Thu nhập Ròng
8.85M
26.02M
82.41M
30.43M