StocksPrecision Castparts CorpPCP

PCP

Precision Castparts Corp

234.66 234.66 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
234.66
B
235.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0
Trong Ngày234.58 - 234.66
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)N/A
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta
Vốn hóa Thị trườngN/A
Hệ số P/E
Doanh thuN/A
EPS
Cổ tức (Lợi suất)0.12 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Donegan
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2015, doanh thu của Precision Castparts Corp decreased tính đến 6.09% và có tổng là 2.15B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.26% đến 202.66M. Tài sản ròng increased tính đến 2.03% đến 11.74B và EPS decreased từ 2.49 đến 1.47.
PCP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
N/A
03/15
06/15
09/15
12/15
Tổng Doanh thu
2.5B
2.41B
2.29B
2.15B
Lợi nhuận Gộp
799M
787M
715M
515.33M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
632M
635M
548M
205.66M
Thu nhập Ròng
151M
400M
345M
202.66M