StocksPDC Energy IncPDCE

PDCE

PDC Energy Inc

53.94 -5.96 (-9.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
53.87
B
54.06

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.94
Trong Ngày 53.48 - 56.46
Trong 52 Tuần 43.18 - 89.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.38M
Lợi nhuận trong 1 năm6.84%
Beta1.6477
Vốn hóa thị trường5.19B
Hệ số P/E4.27
Doanh thu3.68B
EPS12.6412
Cổ tức (Lợi suất)1.07 (1.98%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Barton R. Brookman, Jr.
Nhân viên 535

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của PDC Energy Inc increased tính đến 120.66% và có tổng là 2.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 172.11% đến 522.31M. Tài sản ròng increased tính đến 11.27% đến 2.91B và EPS increased từ -7.37 đến 5.22.
PDCE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
-12.00%
Biên Hoạt động
61.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.89%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
486.36M
848.91M
316.45M
1.24B
Lợi nhuận Gộp
196.64M
548.39M
17.11M
856.29M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
165.49M
517.03M
-17M
810.64M
Thu nhập Ròng
145.32M
473.06M
-31.96M
662.38M