StocksProvident FinancialPFG.L

PFG.L

Provident Financial

177.63 -0.90 (-0.50%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
177.63
B
178.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó177.63
Trong Ngày 172.24 - 179.83
Trong 52 Tuần 162.95 - 382.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)493.64K
Lợi nhuận trong 1 năm-46.77%
Beta0.4036
Vốn hóa thị trường444.22M
Hệ số P/E11.38
Doanh thu484.1M
EPS0.1555
Cổ tức (Lợi suất)0.17 (9.57%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202230/06/202207/09/2022175.00200.00225.00250.00275.00300.00325.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Malcolm John Le May
Nhân viên 3,438

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Provident Financial decreased tính đến 33.82% và có tổng là 534.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 261.39% đến 134.60M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.55% đến 631.20M và EPS increased từ -0.33 đến -0.13.
PFG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
52.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.32%
Biên Hoạt động
52.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.95%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.12B
998.3M
807.8M
534.6M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
60.3M
84.4M
-83.4M
134.6M