StocksPetroleum Geo-ServicesPGS.OL

PGS.OL

Petroleum Geo-Services

6.7250 0.0050 (0.07%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6.7149
B
6.7501

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.7250
Trong Ngày 6.4004 - 6.8397
Trong 52 Tuần 1.2580 - 8.8620
Khối lượng Trung bình (3 tháng)17.55M
Lợi nhuận trong 1 năm55.94%
Beta0.2158
Vốn hóa thị trường4.59B
Hệ số P/E
Doanh thu6.87B
EPS-3.1975
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oilfield Services Or Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Rune Olav Pedersen, EMBA
Nhân viên 1,715

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Petroleum Geo-Services increased tính đến 25.56% và có tổng là 6.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 49.03% đến -1.54B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -7.95 đến -3.87.
PGS.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.76%
Biên Hoạt động
22.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-23.56%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.24B
1.84B
1.2B
2.58B
Lợi nhuận Gộp
57.85M
N/A
-48.66M
1.4B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-43.82M
-231.39M
-184.01M
1.32B
Thu nhập Ròng
-532M
-467.15M
-435.25M
176.57M