StocksPing Identity Holding CorpPING

PING

Ping Identity Holding Corp

19.10 -0.51 (-2.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
19.10
B
19.44

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.61
Trong Ngày18.93 - 19.31
Trong 52 Tuần18.04 - 37.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.22M
Lợi nhuận trong 1 năm-38.52%
Beta0
Vốn hóa thị trường1.64B
Hệ số P/E
Doanh thu287.29M
EPS-0.5161
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202105/01/202220.0022.0024.0026.0028.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Andre Wong Durand
Nhân viên 1,022

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ping Identity Holding Corp increased tính đến 0.28% và có tổng là 243.59M. Thu nhập ròng decreased tính đến 690.63% đến -11.89M. Tài sản ròng increased tính đến 1.50% đến 721.11M và EPS decreased từ -0.02 đến -0.15.
PING- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê S��� dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.30%
Biên Hoạt động
-21.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.14%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
63.26M
68.94M
78.9M
76.18M
Lợi nhuận Gộp
40.51M
43.77M
52.17M
47.35M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-10.77M
-17.93M
-14.75M
-17.98M
Thu nhập Ròng
-3.81M
-15.93M
-10.98M
-11.45M