StocksPerkinElmer IncPKI

PKI

PerkinElmer Inc

150.68 -5.39 (-3.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
150.68
B
151.05

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó156.07
Trong Ngày 149.74 - 155.21
Trong 52 Tuần 130.28 - 202.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)733.81K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.68%
Beta0.8083
Vốn hóa thị trường19.72B
Hệ số P/E29.27
Doanh thu5.02B
EPS5.3397
Cổ tức (Lợi suất)0.28 (0.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Prahlad Ramadhar Singh, PhD, MBA
Nhân viên 16,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của PerkinElmer Inc increased tính đến 33.95% và có tổng là 5.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.04% đến 932.28M. Tài sản ròng increased tính đến 90.88% đến 7.13B và EPS increased từ 6.49 đến 7.99.
PKI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.25%
Biên Hoạt động
23.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.87%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.17B
1.36B
1.26B
1.23B
Lợi nhuận Gộp
592.94M
683.62M
576.58M
665.36M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
273.26M
330.67M
268.23M
262.79M
Thu nhập Ròng
127.79M
179.19M
177M
179.25M