StocksPioneer Natural Resources CompanyPXD

PXD

Pioneer Natural Resources Company

241.16 3.08 (1.29%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
240.88
B
241.47

PXD Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký