Stocks-PXD-Pioneer Natural Resources Company

PXD Pioneer Natural Resources Company

236.22 -1.52 (-0.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó236.22
Trong Ngày 227.91 - 235.90
Trong 52 Tuần 199.84 - 288.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.06M
Lợi nhuận trong 1 năm11.10%
Beta1.2702
Vốn hóa thị trường56.13B
Hệ số P/E8.43
Doanh thu24.79B
EPS28.036
Cổ tức (Lợi suất)2.98 (1.26%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202224/10/202205/01/2023210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Scott Douglas Sheffield
Nhân viên 1,932

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pioneer Natural Resources Company increased tính đến 154.41% và có tổng là 17.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,156.50% đến 2.11B. Tài sản ròng increased tính đến 97.40% đến 22.84B và EPS increased từ -1.21 đến 8.61.
PXD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.83%
Biên Hoạt động
42.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.46%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
5.58B
6.15B
7.01B
6.06B
Lợi nhuận Gộp
2.6B
2.95B
3.24B
2.87B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.32B
2.65B
3.15B
2.52B
Thu nhập Ròng
761M
2B
2.37B
1.98B