Stocks-QRTEA-Qurate Retail Group inc

QRTEA Qurate Retail Group inc

0.9564 0.0418 (4.57%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Qurate Retail Group inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
372.42M
Phạm vi trong ngày
0.7441
-
0.9500
Phạm vi 52 tuần
0.3802
-
2.81
Khối lượng (3 tháng)
6.72M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.88
Doanh thu
11.3B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

29
T2
BÁO CÁO
Báo cáo thu nhập Qurate Retail Group inc Q4 2023 dự kiến sẽ được công bố trước giờ thị trường mở cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
56
Môi trường
56
Xã hội
49
Quản trị